• 80% zwrotu dla naszych Klientów – BUR
 • Tarcza 2.0

Monthly Archives: marzec, 2023

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy – DOTACJA ZUS 2023

14 marca, 2023 Posted by Aktualność 0 thoughts on “Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy – DOTACJA ZUS 2023”

Kiedy?
Nabór od 17 kwietnia 2023 – 18 maja 2023 r.

Na co?
Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach
technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

W tym rozdaniu nie podlega dofinansowaniu sprzęt roboczy, np. odzież, rękawice, obuwie.

Przykładowe koszty kwalifikowane:

 • Siatki ochronne, rusztowania ruchome,
 • Podesty ruchome,
 • Wózki magazynowe,
 • Suwnice,
 • Dźwigi towarowe małe,
 • Filtry powietrza,
 • Urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji,
 • Inne.

Poziom dofinansowania:

 • maksymalna kwota dofinansowania projektu dla działań inwestycyjnych wynosi – 299 000,00 zł
 • maksymalna kwota dofinansowania projektu dla działań inwestycyjno – doradczych wynosi – 300 000,00 zł

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu.