Dotacje

Nasza oferta jest wynikiem wiedzy , doświadczeń,  umiejętności a przede wszystkim z pasji. Pasji do biznesu.

  • Pozyskujemy Fundusze unijne i obsługujemy w całym procesie związanym z pozyskaniem środków unijnych
  • Opracowujemy: strategie, biznes plany, analizy marketingowe, analizy finansowe
  • Świadczymy usługi – zewnętrznego eksperta, moderatora, doradcy, konsultanta
  • Uczestniczymy -w obszarze generowania pomysłów, innowacyjnych rozwiązań, strategicznego rozwoju, wypracowania kierunków działania

Realizujemy projekty m. in. w ramach:

  • Regionalnych Programów Operacyjnych
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Funduszu Pożyczkowego JEREMIE

Nasze doświadczenie jest poparte referencjami firm, z którymi współpracowaliśmy.