Zarządzanie

„Zarządzanie projektami polega na właściwym realizowaniu rzeczy właściwych”

Kierując się tą maksymą i mając na uwadze doświadczenia własne oraz doświadczenia klientów, z którymi współpracowaliśmy na przestrzeni lat w różnych obszarach, wypracowaliśmy autorski model zarządzani projektami i inwestycjami.

Połączenie kompetencji z różnych obszarów tematycznych, twardych i miękkich pozwala zaoferować usługę kompleksową i odpowiadającą potrzebom naszych klientów.

Nasza rola w Zarządzaniu może mieć charakter:

  • Koordynatora i Trenera;
  • Facility Menagera;
  • Konsultanta;
  • Wykonawcy projektu;
  • Wykonawcy niezbędnych analiz finansowych i marketingowych, raportów, etc.;
  • Moderatora, Trenera, Coacha przygotowującego Zespół do skutecznego wdrożenia projektu.