• 5 MLN Innowacyjność WRPO już w SIERPNIU !!

  Termin: sierpień 2018

  Dofinansowanie: do 5 mln zł, jednak nie więcej niż  45% poniesionych kosztów.

  Najprawdopodobniej OSTATNIA KASA w WLKP !!

 • 80% zwrotu dla naszych Klientów – BUR

  Dla Naszych klientów zwrot nawet do 80 % wynagrodzenia, które zapłacą naszej firmie za usługi doradcze , szkoleniowe i coachingowe 

 • 10 MLN dla Przetwórstwa

  Proponujemy kompleksową obsługę Państwa projektu w procesie pozyskiwania środków unijnych. Dofinansowanie: do 10 mln zł, jednak nie więcej niż  50% poniesionych kosztów.

Zarządzanie

„Zarządzanie projektami polega na właściwym realizowaniu rzeczy właściwych”

Kierując się tą maksymą i mając na uwadze doświadczenia własne oraz doświadczenia klientów, z którymi współpracowaliśmy na przestrzeni lat w różnych obszarach, wypracowaliśmy autorski model zarządzani projektami i inwestycjami.

Połączenie kompetencji z różnych obszarów tematycznych, twardych i miękkich pozwala zaoferować usługę kompleksową i odpowiadającą potrzebom naszych klientów.

Nasza rola w Zarządzaniu może mieć charakter:

 • Koordynatora i Trenera;
 • Facility Menagera;
 • Konsultanta;
 • Wykonawcy projektu;
 • Wykonawcy niezbędnych analiz finansowych i marketingowych, raportów, etc.;
 • Moderatora, Trenera, Coacha przygotowującego Zespół do skutecznego wdrożenia projektu.